Šta je fumigacija i kako se izvodi?

Fumigacija je metoda koja 100% uspešno rešava problem sa štetočinama, čak i na mestima na kojima klasična dezinsekcija ili deratizacija ne mogu da budu sprovedene. Naime, fumigati prestavljaju materije koje pod određenim pritiskom, na određenoj temperaturi, prelaze u gasovito stanje. Fumigati mogu da izazovu smrt svih živih bića, stoga je rukovanje fumigatima treba ostaviti profesionalcima.

Jednostavnije rečeno, fumigacija je metoda uz čiju se pomoć populacija štetočina (insekti ili glodari) svodi na nulu. Posebno je pogodna za skladišta, jer fumigati prodiru u sve tretirane materijale, a ne ostavljaju nikakav trag na njima, već uspešno pored njih prolaze.

U kakvim se prostorima koristi fumigacija?

Fumigacija se koristi za tretiranje robe poljoprivrednog porekla, naročito kada su u pitanju velike količine skladištenih proizvoda. Fumigacijom se tretiraju žita, kao što su pšenica, ječam, ovas, raž, spelta, heljda, proso, pirinač, brašno, prerađevine nastale od brašna, pasulj, sočivo, grašak, soja, suncokret, bob. Proizvodi prehrambene industrije, kao što su kikiriki, badem, lešnici, orasi, kafa, mleko u prahu, čokolade, duvan, čajevi, sušeno bilje, takođe se tretiraju fumigatima. Fumigatima mogu biti tretirani i svi proizvodi na bazi tkanja – odeća i obuća, posteljina, štofovi, vuna, pamuk, lan, svila.

Uzevši u obzir širok spektar proizvoda koje štetočine mogu napasti, fumigacija se vrši u mlinovima, silosima, skladištima, magacinima, železničkim vagonima, proizvodnim fabričkim pogonima i praznim prostorima (kuhinje, restorani).

Kako se vrši fumigacija?

Pre same fumigacije, neophodno je da prostor koji će biti tretiran bude hermetički zatvoren, kako prilikom aplikacije gasa ne bi došlo do gubitaka i smanjenja koncentracije otrova. Zavisno od temperature u prostoru koji se tretira, fumigacija može da traje od šest do osam dana, a što je temperatura više fumigacija će trajati kraće. Šest dana traje delovanje gasa, dok se dva dana prostor provetrava. Nakon provetravanja, moguće je pristupiti robi i radu u prostoru koji je bio tretiran.

Kako se štetočine, bilo insekti ili glodari, ne bi naseljavali u prostore u kojima se skladišti roba, neophodno je pristupiti merama opreza. Magacini treba da budu dobro projektovani i građeni od čvrstog materijala. Sve pukotine treba da budu zapušene i obezbeđene. Robu prilikom prijema treba pregledati i prekontrolisati, održavati je i sušiti ukoliko je potrebno. Kontrolisanje vlage i temperature prilikom čuvanja robe je neophodno. Dezinsekcija i deratizacija, kao preventivne mere, neophodne su u skladištima bar dva puta godišnje, kao i redovno održavanje higijene.

Koji fumigati se koriste prilikom fumigacije?

Najčešći gas koji se koristi za izvođenje fumigacije je fosforvodonik (PH3) ili fosfin. Fosfin se dobija iz magnezijumovog ili aluminijumovog fosfida, a u dodiru sa vlagom i vazduhom pretvara se u veoma otrovan, smrtonosan i zapaljiv gas. Fosforvodonik je gas koji kada je hemijski čist nema miris, a prilikom fumigacije oseti se na miris sličan truloj ribi.

Ovaj gas ne deluje štetno na tretiranu robu, niti ostavlja trag na njoj, kao ni na samom prostoru koji se tretira, ali izuzetno je smrtonosan i opasan za sva živa bića. Kod ljudi u lakšim slučajevima može da izazove probleme sa disajnim organima, dok u težim izaziva izliv vode u plućima i oštećenja bubrega i jetre.

Kako bi fosfin mogao da iskaže svoje puno dejstvo, prostor mora biti hermetički zatvoren, ili se fumigacija vrši pod folijama. Roba koja je bila tretirana fosfinom može se pustiti u dalju obradu ili promet već 48h nakon fumigacije, odnosno nakon dvodnevnog provetravanja. Postoji i opcija tečne fumigacije, gde se fumigati prskalicama apliciraju na površine koje je potrebno tretirati.

Prednosti fumigacije

Fumigacija je najefikasniji način borbe sa štetočinama u velikim skladištenim prostorima, a njene prenosti su sledeće:

 • Izuzetno visoka efikasnost.
 • Jednako je učinkovita kada je u pitanju suzbijanje insekata i glodara.
 • Najbrži je način za uništavanje štetne populacije insekata ili glodara.
 • Uništava sve oblike štetočina – odrasle jedinke, jajašca, larve.
 • Prodire i do mesta do kojih klasična dezinsekcija i deratizacija ne mogu doći.
 • Nakon provetravanja, gasovi isparavaju i nema rezidualnog dejstva.
 • U tretiranom prostoru ne ostaju nikakvi mirisi, niti ima štetnog dejstva na ljude.
 • Prilikom fumigacije nije potrebno pomerati robu.
 • Najsigurnija je metoda za uništavanje štetočina.
 • Metoda koja ne zakazuje ni kada preventivna dezinsekcija ili deratizacija ne urode plodom.

Mere opreza prilikom izvođenja fumigacije

Iako ima brojne prednosti, prilikom izvođenja fumigacije neophodan je naročit oprez, kako bi se sprečile katastrofalne posledice:

 • Prilikom fumigacije se koriste izuzetno jaki otrovi koji mogu da budu smrtonosni po ljude i životinje koji sa njima dođu u kontakt.
 • Svi ljudi (i životinje) moraju napustiti objekat u kojem se vrši fumigacija. Ukoliko je prisustvo određenih individua neophodno, moraju nositi zaštitnu opremu.
 • Fumigaciju mogu da obavljaju samo stručne službe i profesionalna lica, poštujući stroge mere opreza, a nikako je ne smeju sprovoditi amateri!
 • Fumigaciji treba da prisustvuje protivpožarna služba i doktor medicine, a ukoliko za to ne postoji mogućnost, o izvođenju fumigacije treba obavestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu.
 • Fumigacija deluje „samo“ na insekte ili glodare koji se nalaze u objektu u vreme tretiranja prostora. Insekti ili glodari koji uđu nakon procesa fumigacije neće podleći njenom dejstvu.
 • Fumigati su materije koje su lako zapaljive i mogu da izazovu eksplozije, stoga je rukovanje njima neophodno prepustiti stručnim službama, navode profesionalci za fumigaciju.

Ekonomska isplativost fumigacije

Stručnjaci navode da godišnje, na globalnom nivou, ekonomska šteta koju proizvedu glodari i insekti broji milijarde evra. Sva kontaminirana roba se spaljuje i uništava, zbog prevencije epidemioloških katastrofa, što izaziva ogromne materijalne gubitke.

Fumigacija je poslednja opcija, koja ostaje nakon što se izvrše dezinsekcija i deratizacija. Hemijska dezinsekcija i deratizacija su metode koje daju izuzetne rezultate, ali prostorno su ograničavajuće. Ogromna skladišta i nepristupačna mesta koja je nemoguće tretirati klasičnim metodama ipak dozvoljavaju štetočinama da se izbore za opstanak. Nakon fumigacije sve štetočine će biti uništene, a roba neće biti kontaminirana, već pogodna za dalju distribuciju. Visoka efikasnost opravdava cenu fumigacije, koju, još jednom naglašavamo, smeju izvoditi samo profesionalci uz posebne mere opreza!