FUMIGACIJA

Naslovna » Fumigacija

FUMIGACIJA

Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara). Fumiganti su materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrt svih živih organizama.Fumigacija se primenjuje najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspešno prodiru u tretirani materijal i uspešno iz njega izlaze.

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla: žita (pšenica, kukuruz, pirinac, ječam, raž, ovas, heljda i proso), brašno i prerađevine od brašna, pasulj, grašak, soja, suncokret, leća, bob i njihove prerađevine; vuna, pamuk, lan, kudelja, odeća, posteljina,obuća, proizvodi na bazi tkanja, kikiriki, badem, lešnik, orah, kafa, kakaovac, kakao u prahu, sušeno povrce, sušeno voće, sušenegljive, začini, lekovito sušeno bilje, duvan i čajevi, suhomesnati proizvodi, agrumi, mleko u prahu, čokolade i drugo.

Najčešći odnosno najviše korišteni fumigant u svetu, pa tako i kod nas je Fosforovodik (PH3) koji se koristi za fumigaciju:

  • Praznog prostora skladišta, silosa, mlinova

  • Poljoprivrednih proizvoda: žitarica – pšenica, kukuruz, ječam, zob, raž, riža soja i dr. kafe, voća – lješnjak, badem, kakaovac, kikiriki i dr.

  • Uskladištenih prehrambenih proizvoda

  • Prostora (kuhinje, garderobe, skladišta) sa ciljem uništavanja različitih insekata i štetnih mišolikih glodara

Fumigacija se provodi u zatvorenom prostoru uz obaveznu hermetizaciju kako bi se osiguralo da u toku ekspozicije ne bi došlo do gubitka plina iz tretiranog prostora – radi postizanja efikasnosti mera, te zbog sprečavanja onečišćenja životne sredine. Fumigcija se može provoditi i pod nepropusnim folijama u ili izvan objekata.

Fumigacija je kao metoda ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gde primena rodenticida i insekticida nije moguća, ne ostavlja rezidue u robi. Sa druge strane fumiganti su izuzetno toksični i zahtevaju posebne mere zaštite pri radu, i mogu je izvoditi samo ovlašćene ustanove.