HEMIJSKO SUZBIJANJE KOROVA

Naslovna » Hemijsko suzbijanje korova

HEMIJSKO SUZBIJANJE KOROVA

Pod hemijskim suzbijanjem vegetacije korova se podrazumeva svako potpuno uništavanje neželjenih biljnih vrsta na određenoj površini. Cilj je da se određena površina oslobodi od korova na što duži vremenski period sa najnižim mogućim troškovima.

Hemijskim suzbijanjem korova i drvenastog rastinja na brz i efikasan način uklanja se nepoželjna vegetacija na svim mestima gde bi njen nekontrolisani rast mogao da prouzrokuje štetne posledice. Značaj redovnog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebno dolazi do izražaja u onim delatnostima gde bi invazivan rast korova mogao izazvati direktnu štetu po samo poslovanje.Postoje dve mere za sprovođenje:

  • Mehaničke mere (Vađenje, sasecanje, košenje, preoravanje, drljanje…)
  • Hemijske mere (Hemijska jedinjenja – herbicidi)

Mehaničke mere su ekonomski opravdane samo na mestima gde ih je moguće sprovesti mehanizovano. Ukoliko to nije slučaj, njihova cena izvođenja višestruko nadmašuje hemijski tretman najskupljim herbicidima. Pored toga, ukoliko je površina zakorovljena višegodišnjim korovima, mehaničke mere (sečenje i košenje) samo stimulišu razvoj većeg broja biljaka iz korena koji ostaje u zemlji.

Što se tiče hemijskih tretmana pored niže cene po jedinici površine u odnosu na mehaničke mere,  ima niz drugih povoljnih osobina:

Što se tiče hemijskih tretmana pored niže cene po jedinici površine u odnosu na mehaničke mere,  ima niz drugih povoljnih osobina:

  • Mnogo brže se izvodi

  • Efikasniji je

  • Dugotrajnije je

  • Radi se i na nepristupačnim terenima

  • Može se prilagođavati sastavu korovskih vrsta

To su prvenstveno neiskorišćene poljoprivredne površine i obale reka, te posebno rubovi saobraćajnica železničke pruge i čvorišta, luke te posebno druge delatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cevovodi, i dr.), travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gde korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.Jedan od novijih problema odnosi se, na svima poznatu ambroziju, koja sve većem broju ljudi izaziva ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.