Otrov za ose

Benefiti otrova protiv osa

 • Trenutno i brzo delovanje

  Aktivna supstanca parališe insekte u roku od nekoliko sekundi, što omogućava brzo rešenje problema sa osama.

 • Bezbedna aplikacija

  Specijalna dizna omogućava bezbedno tretiranje osinjaka sa udaljenosti od 2-3 metra, smanjujući rizik od uboda.

 • Efikasno suzbijanje osa

  Proizvod je idealan za suzbijanje osa u osinjacima koji se nalaze oko objekata poput balkona, terasa, bašta ili potkrovlja.

 • Optimalno vreme tretmana

  Osinjake je najbolje tretirati rano ujutru ili predveče kada su ose manje aktivne zbog nižih temperatura, što povećava efikasnost tretmana.

 • Specijalna dizna

  Omogućava precizno usmeravanje proizvoda direktno na osinjak, čime se povećava efikasnost i smanjuje potrošnja proizvoda.

 • Paraliza i uginuće insekata

  Aktivne supstance cifenotrin i d-tetrametrin parališu i ubijaju insekte, osiguravajući trajno rešenje problema.