Članci

Deratizacija hala

Deratizacija skladišta i magacina

Skladišta i magacini su mesta na kojima se čuvaju zalihe industrijskih proizvoda. U pitanju može biti hrana za ljude, stočna hrana ili neprehrambeni proizvodi. Ono što je zajedničko svim magacinima jesu česti neželjeni posetioci u vidu…