DEZINSEKCIJA

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je pojam koji označava skup mera i postupaka kojima uništavamo ili kontrolisemo populaciju stetnih insekata.U različitim vrstama objekata dominiraju različite vrste štetočina(mravi, bubašvabe, buba ruse, komarci, muve…) koje su prenosioci uzročnika oboljenja ljudi i životinja, uzročnici materijalnih šteta kao i one koje svojim prisustvom uznemiravaju ljude i životinje.

U prvu grupu ubrajamo sve mere koje služe za sprečavanje samog problema i nazivamo ih preventivne mere. Preventivne mere podrazumevaju sve aktivnosti koje bi sprečile nastanjivanje i dolazak insekata na jedan odredjen prostor ili objekat. Pod tim pojmom podrazumevaju se sve higijenske mere kao i sva gradjevinska rešenja (zatvaranja rupa, prolaza i td.).

U drugu grupu ili grupu kurativnih mera, ubrajamo sve metode koje se koriste za saniranje t.j. lečenje već nastalog problema i tu pravimo podelu na Mehaničke, Fizičke metode, Biološke metode i Hemijske metode.

Utvrđivanjem prisustva problema, identifikovanjem vrste štetočina i infestacije vrši se odabir metode, preparata i opreme za njihovo suzbijanje.

Dezinsekciju zatvorenih prostora obavljamo preparatima koji su pogodni za primenu u javnoj higijeni, nemaju štetno dejstvo na ljude i životinje, ne mogu izazvati alergije niti druge negativne reakcije i poseduju dozvole nadleznih institucija. Dezinsekcija otvorenih prostora – sprovodi se aplikacijom insekticida samo motornim prskalicama ili toplim zamagljivanjem posebnim uređajima za tu namenu.

Često postavljana pitanja

Kako se najbolje rešiti buba rusa?

Upotreba insekticida je najkorišćeniji i najefikasniji metod za suzbijanje buba rusa. S obzirom da je period potpunog razvića buba ruse samo četri meseca, a da ženka polaže čak do 60 jaja, krucijalno je što pre reagovati i pozvati stručnjake čim se uoči njihovo prisustvo. Suzbijanje bubarusa se vrši upotrebom netoksičnih preparata koji su neškodljivi kako za ljude, tako i kućne ljubimce.

Kako se najbolje rešiti žutih mrava?

Prva stvar koju je potrebno uraditi kada se pojave žuti mravi jeste da se ukloni sva hrana i njeni ostaci kojima se mravi hrane i koji su zapravo glavni razlog njihovog nastanjivanja u vaš stan ili kuću. Međutim, čak i ako uklonite izvor njihove hrane, sva je prilika da mravi neće tek tako otići, stoga je najbolje da se obratite našim stručnjacima za dezinsekciju u Beogradu. Jedino se upotrebom adekvatnih preparata za dezinsekciju može garantovati potpuno suzbijanje čak i velikih kolonija žutih mrava.

Da li je sredstvo za uklanjanje insekata opasno po ljude?

Istraživanja i naše iskustvo su pokazali da je dezinsekcija gelom najefikasniji metod za suzbijanje insekata. Gel je potpuno bez mirisa, zbog čega nije potrebno napuštati i provetravati prostorije, bezbedan je i za ljude i za kućne ljubimce. Gel koji koristimo za dezinsekciju je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Da li Vaša firma izdaje garanciju za urađeni posao?

EKO-PROTECT 011 DOO izdaje štampani zapisnik koji važi 6 meseci, što znači da u tom garantnom periodu od naše firme imate besplatan dolazak na adresu u slucaju reinfestacije. Štampani zapisnik je validan kod svih republičkih inspekcija.

Kako se najbolje rešiti moljaca?

Larve ovih insekata, koje je teško uočiti jer su veoma sitne, se mogu naći u ormaru, tepihu, zavesama, na plafonu, zidovima, kuhinji, u namirnicama. Tretman se sastoji iz apliciranja insekticida protiv moljaca po svim mestima gde su primećeni. Veoma bitna stvar je da ukoliko su primeceni u kuhinji sve zacine iz kuhinjskih elemenata bacite u kantu za smeće. Pravovremeno tretiranje moljaca sprečava veće štete na prirodnim materijalima.

Kada stenice ujedaju?

S obzirom da su aktivne samo noću (preko dana se sakrivaju od svetla i vibracija) stenice je veoma teško uočiti. Kada padne mrak one se aktiviraju i dolaze do ljudi koje pronađu tako što detektuju ugljen-dioksid koji ljudi izbacuju disanjem. Svojim usnim aparatom stenice bodu žrtvu i sisaju krv u proseku pet minuta, nakon čega se vraćaju u svoja skrovišta u kojima ostaju dok ponovo ne ogladne.

Kako i na koji način se rešiti stenica?

Zahvaljujući najnovijim pesticidima, stenice su u mnogim zemljama skoro pa potpuno istrebljene. Međutim, poslednjih decenija njihov broj se povećao zbog sve većih migracija ljudi. Suzbijanje stenica je kompleksan postupak koji započinje čišćenjem mesta u kom su se nastanile, nakon čega se radi tretman insekticidom. U najvećem broju slučajeva stenice se nastane u krevet, stoga je inspekcija i tretman fotelja, kaučeva i kreveta obavezan deo intervencije suzbijanja stenica.

Da li radite dezinsekciju pravnih lica?

Za određene branše zakon nalaže obavezne tretmane dezinsekcije na svakih šest meseci, dok u nekim slučajevima je neophodno raditi uništavanje insekata zarad same reputacije firme i pozitivnog poslovanja. Naše usluge dezinsekcije su namenjene svim malim, srednjim ili velikim preduzećima, bilo da su u pitanju hoteli, restorani, barovi, prodavnice, tržni centri, kancelarijski prostor ili magacini.

Kućni ljubimac ima buve, da li trebam da uradim dezinsekciju stana?

Buve predstavljaju opasnost po zdravlje kućnih ljubimaca. One ujedaju životinje kako bi se nahranile njihovom krvlju, a tim putem mogu da prenesu bolesti koji mogu biti veoma opasne po Vašeg ljubimca. U trenutku kada primetite buve sva je prilika da je Vaš dom već infesticiran. Imajući u vidu da ih je veoma teško istrebiti kada se nastane u Vašoj kući, od najveće je važnosti da što pre odreagujete i pozovete stručnjake za dezinsekciju. Istovremeno je potrebno tretirati kućnog ljubimca i odvesti ga veterinaru, kao i uraditi dezinsekciju stana.

Da li Vaša firma pruza usluge fumigacije magacina i silosa?

Firma EKO-PROTECT 011 DOO je specijalizovna za pružanje usluga fumigacije i poseduje dozvolu Uprave za zaštitu bilja. U našem stručnom timu imamo i inžinjera zaštite bilja koji u saradnji sa stručnim timom radi na otklanjanju svih vrsta problema u magacinima i silosima.

EKO-PROTECT 011 BEOGRAD d.o.o
Kostolačka 50, lokal br. 1 – Voždovac

© Sva prava zadržana 2019. Eko Protect 011

Design by Digital Circle – SEO optimizacija sajta

EKO-PROTECT 011 BEOGRAD d.o.o
Kostolačka 50, lokal br. 1 – Voždovac

© Sva prava zadržana 2019. Eko Protect 011

Design by Digital Circle – SEO optimizacija sajta