Zastita od ptica

Zastita od ptica

Ptice u epidemiološkom smislu predstavljaju značajan recipijent niza zaraznih bolesti, posebno one vrste koje u potrazi za hranom pretražuju smetlišta ili sa našom hranom ukrštaju puteve ili se hrane malim glodarima ili nisu ostajalice ili selice. Njihov odnos sa čovekom vezan je za prehranu semenjem i biljkama, za ulazak u dvorišta i hale prehrambene industrije, boravak na olucima, balkonima i prozorima, defekaciju na rublje u procesu sušenja ali i za građenje gnezda na ili u usisima ventilacionih i klimatizacionih sistema, gde pored ostalog (perja, olupine jaja, leševa, materijala za gnezda) obilno ostavljaju ptičiji izmet.

Tu se nađe i čitav niz parazita koji na njima borave (stenice, buve,uši, krpelji, grinje) koji međusobno izmenjuju ili ih napuštaju tražećinove domaćine ili dijapauzu. Od ptica najzanimljiviji su u tom pogledu domaći golub, domaći vrabac, vrane i dr.

Postoji vise nacina zastita od ptica a firma EKO-PROTECT ce Vam predstaviti neke od njih:

Igličasta zaštita je izrađena od nerđajućeg čelika i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na

Zastita od ptica

Zastita od ptica – Igličasta zaštita

temperaturu od -40 do +150oC. Zaštita od ptica postavljanjem iglica je prirodna i vrlo efikasna u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale ravne i krive površine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja. Iglice mogu biti instalirane na ravnim krovovima, pločicama, na klima uređajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.

Prednosti zaštite postavljanjem iglica:

– ekonomičan i lak za instalaciju

– efikasno odvraća ptice zauvek

– ekološka zaštita

– ne povređuje ptice

– jednokratno ulaganje i vek trajanja neograničen

Share This: