Domaći sivi pacov: Sve što treba da znate

Domaći sivi pacov (Rattus Norvegicus) jedan je od najštetnijih glodara koji obitava na našem području. Crni pacov je na teritoriji Evrope potisnut od strane sivih pacova, koji su brojčano najzastupljeniji. Poreklo vode iz Azije, odakle su se raširili na sve kontinente.

Sivi pacov je izuzetno jaka i otporna životinja, inteligentna i lukava, a kao takva predstavlja veliku opasnost, stoga je deratizacija sivih pacova neminovna.

Karakteristike sivog pacova

Sivi pacovi su velike i jake životinje. Dužina tela, uključujući i rep, može da dostigne pola metra. Težina odraslih ženki je od 400 do 500 grama, dok muške jedinke teže od 500 do 700 grama. Mogu da dostignu težinu od 1kg. Mladunci po rođenju teže svega 5-6 grama, da bi nakon tri meseca težili 200 do 300 grama.

Krzno sivog pacova je pretežno sivo, kako sam naziv kaže, ali nije retkost da se nađu primerci mrke ili bele boje. Dužina trupa je oko 30cm. Ima izuzetno snažne noge, a između prstiju ima kožice koje ga čine vrlo veštim plivačem. Sivi pacov može da skoči 1m u visinu iz mesta,a za nedelju dana mogu preći i preko 80km.

Odrasla jedinka dnevno može da pojede do 100 grama hrane. Imaju izuzetno oštre sekutiće koji neprestano rastu tokom života. Kako bi skratili zube sivi pacovi imaju stalnu potrebu za glodanjem svega oko sebe. Zubi sivog pacova su vrlo snažni – može da progrize betonske zidove, skorenu tvrdu zemlju, metale, plastiku, tkanine, drvo, većinu čvrstih materijala.

Njihova snažna muskulatura učinila je mogućim da se nasele na svim mestima – u kanalizacijama, na otpadima, ljudskim staništima, u fabričkim postrojenjima, a pacovi mogu da se nastane i u magacinima  farmama. Crni pacov je u Srbiji potisnut brojčanim stanjem i otpornošću sivih pacova.

Sivi pacovi su svaštojedi i poješće bukvalno bilo šta da se prehrane. Hrane se žitaricama, hranom biljnog i životinjskog porekla, a kada im je izvor hrane nedostupan ne prezaju ni od kanibalizma.

Žive u zajednicama – čoporima, a najaktivniji su tokom noći.

Razmnožavanje i životni vek sivog pacova

Sivi pacovi se vrlo lako razmnožavaju, a izuzetno su otporne životinje, koje mogu da prežive i u najsurovijim uslovima. Upravo u tome leži uzrok njihove enormne brojnosti.

Ženke su polno zrele već sa tri meseca, a mužjaci sa četiri. Ženska jedinka za šest sati može da se pari sa 200 muških jedinki. Mladunce na svet donosi osam do devet puta godišnje, a svako leglo broji do 23 mladunca. Bremenitost ženki sivog pacova traje 21 dan, a mladunci se doje 28 dana.

Mladunci sivog pacova dlaku dobijaju već trećeg dana po rođenju. Zubi im izrastaju već nakon deset dana, a oči se otvaraju nakon dve nedelje života.

Jedan par sivih pacova godišnje može da proizvede i do 15.000 mladih jedinki.

Životni vek ovih životinja je tri do sedam godina.

Šteta koju sivi pacov pričinjava

Spomenuli smo da sivi pacov može da živi svuda, i u gotovo nemogućim životnim uslovima. Ipak, najradije naseljava mesta koja su izvor hrane – magacine, fabrička postrojenja, pekare, ugostiteljske objekte, ljudske domove i bolnice. Veoma su lukavi i vešti i dugo vremena su u stanju da se provlače neopaženo.

Obzirom da sivi pacov prolazi najrazličitija mesta na putu do staništa gde će imati dobre uslove za život, na krznu, u urinu, izmetu i pljuvački nosi razne patogene mikroorganizme. Izazivači su raznih bolesti koje po poreklu mogu biti virusne, bakterijske, parazitske, gljivične i zoonaze. Bolestima može da zarazi ljude i domaće životinje.

Deratizacija sivog pacova ima izuzetan epidemiološki značaj, naročito u velikim gradovima gde je njihovo brojčano stanje enormno. Deratizacija u Beogradu, kada je sivi pacov u pitanju, mora biti izvršena čim se opazi prvi primerak ove vrste, jer vrlo brzo mogu da se rašire i proizvedu pravu katastrofu – navode naši stručnjaci za deratizaciju iz Eko-Protect 011.

Pored epidemiološke opasnosti, sivi pacov pričinjava veliku materijalnu štetu. Hrana koju ovi glodari oštete nije više podobna ni za ljudsku, ni za životinjsku upotrebu. U magacinima se neretko dešava da tone hrane moraju da budu uništene jer su je pacovi kontaminirali.

U potrazi za hranom grickaju sve što im se nađe na putu – drvo, plastiku, metal, tkanine, električne instalacije. Često su uzroci poplava, požara i raznih kvarova.

Njihovo prisustvo u ugostiteljskim objektima trajno narušava ugled i reputaciju objekta. Pacov u pekari nikako nije dobar vesnik kvaliteta i dobre usluge, već nasuprot – mesto deluje opasno i nehigijenski.

Deratizacija sivog pacova

Deratizacija sivog pacova mora da bude izvedena pažljivo i pametno, obzirom da je u pitanju vrlo lukav i inteligentan protivnik. Sivi pacovi su oprezne životinje. Kada pronađu hranu, nikada ne „navale“ na nju svi odjednom, već šalju izviđača da je proba. Tek kada se uvere da je hrana bezbedna, ceo čopor će pristupiti hrani.

Za deratizaciju sivih pacova koriste se otrovi sa sporim delovanjem, koji se postavljaju na skrovita mesta, gde druge životinje ne mogu da ih pronađu. Otrov se meša sa hranom, a strateški se postavlja dok god ga pacovi jedu. Kad se primeti da je mamac netaknut, to je znak da su sivi pacovi uništeni. Otrovi sa sporim delovanjem izazivaju unutrašnje krvarenje, a smrt nastupa 6-9 dana nakon uzimanja hrane.

Naši profesionalci za deratizaciju iz Eko-Protect 011 upozoravaju – ako primetite jednog sivog pacova, sigurno je da ih ima još u vašem okruženju. Ako primetite dva, u okolini ih je bar još 100. Ako primetite tri jedinke, vreba bar još 1000, a ako opazite četiri ili više, vi ste u ozbiljnom problemu. Ne oklevajte, već zakažite deratizaciju što pre!