Domaći crni pacov: Sve što treba da znate

Domaći crni pacov (Rattus Rattus) pripada porodici glodara. Telo mu je obraslo finim krznom mrko sive boje, koja je nešto svetlija na stomaku. Dostiže dužinu od 16 do 23.5cm, dok mu rep može biti dug od 18 do 25cm. Ima velike uši, koje su preklopljene prema očima i nisu obrasle dlakom. Ima snažne i razvijene noge sa izraženim kandžama. Sekutići domaćih crnih pacova neprestano rastu, što ih navodi da neprestano grickaju, kako bi „skratili“ zube. Teže do 250 grama.

Domaći crni pacov izgledom dosta nalikuje na miša, samo je dosta krupniji i veći.

Glodari su poznati po brzom razmnožavanju i velikoj brojnosti. Domaći crni pacov se razmnožava znatno sporije nego sivi pacov. Ženke polnu zrelost dostižu sa tri meseca starosti, a kote se tri puta godišnje. Na svet donose od pet do sedam mladunčadi.

Domaći crni pacovi su izuzetno snalažljivi i inteligentni. Odlični su penjači, dobri plivači i skakači, a dnevno mogu prevaliti i preko 10km udaljenosti u potrazi za hranom. Lako se adaptiraju na sve životne uslove i sva staništa. Staništa im nisu vezana za vodu, kao što je slučaj sa sivim pacovima, jer crni pacov može da živi bez vode. Imaju odlično pamćenje i sposobnost asocijacija, stoga je borba protiv njih otežana.

Kako identifikovati prisustvo domaćeg crnog pacova?

Fleksibilnost domaćih crnih pacova učinila je da opstanu i u nemogućim životnim uslovima. Tako ih možemo pronaći na smetlištima, deponijama, u kanalizacijama, fabričkim postrojenjima, na gradskim ulicama i u ljudskim domovima.

Domaći crni pacov je svaštojed, a prednost daje hrani biljnog porekla. U potrazi za hranom naseljava kuće i magacine hrane, uglavnom boraveći na tavanima i u ostavama. Lako ih je identifikovati na osnovu specifičnih tragova koje ostavlja.

Ako primetite izmet koji je nalik na tamna zrna pirinča ili čujete grebanje i šuškanje, naročito tokom noći, to je siguran znak prisustva pacova u vašem domu. Domaći crni pacov je slabovid, stoga se kreće proverenim putevima, uza zidove, ostavljajući prljave masne tragove duž rubova zida.

Zašto je važna deratizacija crnih pacova?

Crni pacovi su štetočine, baš kao i svi ostali pripadnici roda pacova. Predstavljaju epidemiološku opasnost, a pričinjavaju i veliku materijalnu štetu.

Na krznu, u pljuvačci, u izmetu i mokraći mogu nositi veliki broj patogenih mikroorganizama koji su opasni po zdravlje ljudi i domaćih životinja. Mogu izazvati virusna, bakterijska, gljivična i parazitska oboljenja. Ljudi se ovim bolestima mogu zaraziti ukoliko ih pacov ugrize ili ogrebe, kao i kontaktom sa površinama koje su kontaminirane od strane pacova.

Ekonomska šteta koju pričinjava domaći crni pacov može biti ogromna. Omiljena staništa su im magacini prehrambenih namirnica, gde ih je moguće naći u velikom broju. Džakovi koje progrizu kako bi se nahranili nisu pogodni za dalju distribuciju, već se moraju uništavati, jer su kontaminirani. Mogu da progrizu drvo, tkaninu, hartiju, nameštaj, metal, staklo. Uništavaju zidove i provlače se kroz najmanje pukotine. Grickaju instalacije, izazivajući požare i pričinjavajući velike materijalne gubitke.

Deratizacija crnih pacova

Crni pacovi su fizički veoma spretne, prepredene životinje osetljivih čula, što im je i omogućilo da stotine godina provedu boraveći uz ljude, u neprekidnoj borbi.

Izuzetno razvijeno čulo mirisa im omogućava da nanjuše miris čoveka, kao i nedovoljno kvalitetne mamce, te da ih zaobiđu kako se ne bi otrovali. Specifično je da kada primete hranu, procesu hranjenja ne pristupaju svi, već šalju izviđača, „degustatora“. Tek kada se uvere da se njemu nije desilo ništa, ostatak čopora će početi da jede.

Imajući u vidu nabrojane karakteristike crnih pacova jasno je zašto amaterski postupci uništavanja ovih štetočina često ne daju zadovoljavajuće rezultate. Naši stručnjaci za deratizaciju iz Eko-Protect 011 navode da treba poznavati fizičke karakteristike glodara kako bi deratizacija bila uspešna.

Deratizacija crnih pacova je nužna, a u borbi sa domaćim crnim pacovima najbolje rezultate daju preventivne i hemijske mere deratizacije.

Preventivne mere podrazumevaju zatvaranje svih pukotina, jer je pacovima dovoljno svega 15mm da se uvuku u bilo koji prostor, kao i građenje objekata od čvrstog materijala.

Hemijske mere se odnose na upotrebu rodenticida, otrova sa brzim ili sporim delovanjem. Otrovi se mešaju sa hranom i strateški se postavljaju na mesta gde je uočeno kretanje pacova. Otrovi sporog delovanja su pouzdaniji, jer ne izazivaju trenutnu smrt pacova, već imaju odloženo dejstvo. Unutrašnje krvarenje i smrt nastupaju par dana nakon što pacovi pojedu mamce, što onemogućava „izviđača“ da obavesti ostatak čopora o opasnosti.

Bilo da su crni pacovi uočeni u kući ili poslovnom prostoru, ekipa stručnjaka za deratizaciju će mamce postaviti tako da ne predstavljaju opasnost ni po ljude, ni po domaće životinje. Kako biste sprečili prekomerno namnožavanje pacova, ne gubite vreme, već problem rešite na jedini profesionalan i efikasan način, a to je deratizacija.