Reference

Veliki broj klijenata već duži niz godina čini široku bazu za poslovanje firme EKO-PROTECT BEOGRAD. Kvalitet usluga koje pružamo prepoznale su i neke od najvećih kompanija, kako na domaćem tako i na stranom tržištu, kao i mnogi drugi. Sa ponosom predstavljamo neke od njih.

                                                                                        

Share This: