Dezinfekcija

Dezinfekcija

Pojam dezinfekcija označavamo postupke koji smanjuju broj patogenih mirkoorganizama u neživim medijima, na predmetima, na površinama, u tečnostima i vazduhu. Dezinfekcijom se eliminišu vegetativni oblici patogenih mikroorganizama u nekom mediju do nivoa kojeg smatramo zdravstveno sigurnim.

U zavisnosti od vrste mikroorganizma, vremena i uslova delovanja dazinfekcija može da se podeli na:

•  Preventivnu – uništavanje mikroorganizama koji mogu da se nađu na predmetima, koji mogu da dovedu do oboljenje    ljudi ili kvara životnih namirnica. Ovo je nejčešći vid dezinfekcije i skoro svakodnevno se primenjuje u zdravstvenim,    prehrambenim, obrazovnim organizacijama, sredstvima javnog prevoza itd.

•  Tekuća dezinfekcija – Dezinfekcija koja se sporovodi u slučajevima pojave bolesti ljudi ili životinja. Predstavlja ciljanu    dezinfekciju, i sporovodi se sve vreme trajanja bolesti.

•  Završna dezinfekcija – dezinfekcija koja se sprovodi nakon prestanka bolesti.

 

Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim delovima tela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.

Dezinfekcija se sprečavaju zarazne bolesti primenjuje se medicinskim ustanovama, restoranima, fabrikama hrane, školama, farmama, vozilima za prevoz zivotinja…

 

Kontaktirajte EKO-PROTECT tim:

060/3888-072;       060/3888-073;      info@eko-protect.rs

 

Share This: